About Us

posted on 13 Jul 2010 20:17 by altenter

Blog นี้เขียนด้วยพวกเราสองคน คือ เสือรัตน์ และ แมวเซา เราสองคนบ้านอยู่ติดกัน วิ่งเล่นด้วยกัน และเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมาตั้งแต่เด็ก

วันเวลาผ่านไป จนถึงวันนี้เรารู้จักกันมายี่สิบสามปี บ้านเรายังคงติดกันเหมือนเดิม แต่เราสองคนต่างมีเส้นทางของตัวเองที่ต้องเดิน มีภาระหน้าที่ที่ต่างกันไป พวกเราไม่ได้พบเจอกันบ่อยเหมือนในวัยเด็กอีกแล้ว เพราะเราสองคนแม้จะมีการมีงานทำ แต่ก็เป็นงานไกลบ้าน หรือจะพูดว่าเราสองคนเป็นพวกคนพลัดถิ่น ก็พอได้

พวกเราจึงเลือกการเขียน blog เป็นการติดต่อกัน และสำหรับผมแล้ว หากใครสักคนบนฟ้ามีจริง ผมอยากจะขอบคุณเค้าซักร้อยพันครั้ง ที่ทำให้โลกนี้มี internet ถ้าไม่เช่นนั้น มันคงไม่มีหนทางอื่นให้สามารถรักษา ส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในวัยเด็กของกันและกันไว้ได้

ติ-ชม-แสดงความคิดเห็นกับพวกเราได้ที่ twitter @codenameck @surat95

 แมวเซา
13 ก.ค. 2553